HotelTalens.jpg
Best prijs garantie
 — 

Algemene Huisregels

 

1. Gasten die gebruik maken van één van de faciliteiten van het hotel, of in het hotel verblijven dienen alle huisregels in acht te nemen. 


2. U dient ten alle tijden de instructies van medewerkers op te volgen. 


3. U dient zich in te lezen waar de brand- en nooduitgangen zich bevinden. 


4. Huisdieren zijn in het hotel niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden. 


5. Roken is in het gehele hotel niet toegestaan.


6. Het is niet toegestaan om:

  • Verboden dan wel gevaarlijke voorwerpen mee te nemen
  • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het hotel
  • Eigen meegebrachte consumpties te nuttigen in het restaurant
  • Verdovende middelen te gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben
  • Het onklaar maken of afdekken van de brandmeldinstallatie zal resulteren in onmiddelijke verwijdering uit het hotel. Eventuele schade zal worden verhaald op de gast
  • Overlast te veroorzaken bij andere gasten door bijvoorbeeld harde muziek af te spelen op de hotelkamer of andere ruimtes in het hotel


7. Onze medewerkers kunnen u vragen om uw legitimatie omwille van de beveiliging of bij het schenken van alcoholische dranken.


8. Indien u zich niet houdt aan deze huisregels, naar het oordeel van een van onze medewerkers, kunnen wij besluiten tot directe verwijdering uit het hotel en/of het opleggen van een boete ter hoogte van €150,-. Daarnaast kunnen eventuele schadekosten als gevolg van het niet houden aan de huisregels nog op de gast verhaald worden.