Controleer Beschikbaarheid

Controleer

Algemene Huisregels

1. Gasten die gebruik maken van één van de faciliteiten van het hotel, of in het hotel verblijven dienen alle huisregels in acht te nemen. 

2. U dient ten alle tijden de instructies van medewerkers op te volgen. 

3. U dient zich in te lezen waar de brand- en nooduitgangen zich bevinden. 
4. Huisdieren zijn in het hotel niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden. 

5. Roken is in het gehele hotel niet toegestaan.

6. Het is niet toegestaan om:
- Verboden dan wel gevaarlijke voorwerpen mee te nemen
- Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het hotel
- Eigen meegebrachte consumpties te nuttigen in het restaurant

-Verdovende middelen te gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben. 

- Het onklaar maken of afdekken van de brandmeldinstallatie zal resulteren in onmiddelijke verwijdering uit het hotel. Eventuele schade zal worden verhaald op de gast

- Overlast te veroorzaken bij andere gasten door bijvoorbeeld harde muziek af te spelen op de hotelkamer of andere ruimtes in het hotel

7. Onze medewerkers kunnen u vragen om uw legitimatie omwille van de beveiliging of bij het schenken van alcoholische dranken.
8. Indien u zich niet houdt aan deze huisregels, naar het oordeel van een van onze medewerkers, kunnen wij besluiten tot directe verwijdering uit het hotel en/of het opleggen van een boete ter hoogte van €150,-. Daarnaast kunnen eventuele schadekosten als gevolg van het niet houden aan de huisregels nog op de gast verhaald worden. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief